คลังข้อสอบออนไลน์ จัดทำโดย นฝ.นศท.มทบ.15

นศท ชาย ปี 1
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 1 [ Download ]
- เฉลยข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 1 [ Download ]


นศท ชาย ปี 2
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 2 [ Download ]
- เฉลยข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 2 [ Download ]


นศท ชาย ปี 3
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 3 (พร้อมเฉลย) [ Download ]


นศท ชาย ปี 4
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 4 [ Download ]
- เฉลยข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 4 [ Download ]
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 4 (ม้า) [ Download ]
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 4 (ช่าง) [ Download ]
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 4 (ปืนใหญ่) [ Download ]
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 4 (สื่อสาร) [ Download ]


นศท ชาย ปี 5
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 5 (พร้อมเฉลย) [ Download ]
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 5 (ปืนใหญ่) [ Download ]
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 5 (ราบ) [ Download ]
- ข้อสอบ นศท ชาย ชั้นปีที่ 5 (ม้า) [ Download ]